สถิติเว็บไซต์

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 78598

แจ้งเบาะแส เสนอแนะ ร้องทุกข์

PDF พิมพ์ อีเมล

ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรอุทัย

 


ยศ,ชื่อ,สกุล : พ.ต.อ.สุริยา อยู่แพทย์

ตำแหน่ง : ผกก.สภ.อุทัย

นามเรียกขาน :
อุทัย 1

โทร :   08-1864-8945

 

 


 


ยศ,ชื่อ,สกุล :พ.ต.อ.วิโรจน์ วังวล
ตำแหน่ง : พงส.ผทค.สภ.อุทัย

นามเรียกขาน : ภ.อุทัย 3

โทร :   08-9611-6297 

 


 


ยศ,ชื่อ,สกุล :พ.ต.ท.พิสัณห์ ลัคนาวิเชียร
ตำแหน่ง : รอง ผกก.ปป.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 2
โทร :   08-9812-9049 

 


 


ยศ,ชื่อ,สกุล :พ.ต.ท.รามณรงค์ เกียรติบุญเกิด
ตำแหน่ง : รอง ผกก.สส.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 4
โทร : 08-9820-0705

 


 


ยศ,ชื่อ,สกุล :พ.ต.ท.หญิง ช่อทิพย์ พุฒิศรี

ตำแหน่ง : สว.อก.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 51
โทร : 081-571-7341

 


 

ยศ,ชื่อ,สกุล : พ.ต.ท.หนึ่งผไท ทิวากรกิจกุล
ตำแหน่ง : สวป.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 21
โทร : 08-6338-0047

 


 

ยศ,ชื่อ,สกุล : พ.ต.ท.ยุทธนา อุทัยธรรม
ตำแหน่ง : สวป.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 22
โทร : 08-9892-1361

 


 

 
ยศ,ชื่อ,สกุล : พ.ต.ท.พิภพ นาพุทรา
ตำแหน่ง : สวป.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 23
โทร : 080-070-7778

 


 

 
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

 
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

 
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:03 น.