เฉพาะสมาชิก


เข้าสู่ระบบ e-Inspector

เมนูล็อกอินสถิติเว็บไซต์

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 63698

แจ้งเบาะแส เสนอแนะ ร้องทุกข์

PDF พิมพ์ อีเมล

ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรอุทัย

 


ยศ,ชื่อ,สกุล : พ.ต.อ.ทักษพงศ์  รื่นกลิ่น

ตำแหน่ง : ผกก.สภ.อุทัย

นามเรียกขาน :
อุทัย 1

โทร :   08-1666-1382

 

 


 


ยศ,ชื่อ,สกุล :พ.ต.อ.เอกราช  อุ่นเจริญ
ตำแหน่ง : พงส.ผทค.สภ.อุทัย

นามเรียกขาน : ภ.อุทัย 3

โทร :   08-1300-8877 

 


 


ยศ,ชื่อ,สกุล :พ.ต.ท.จักราวุธ  คล้ายนิล
ตำแหน่ง : รอง ผกก.ปป.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 2
โทร :   08-1866-6826 

 


 


ยศ,ชื่อ,สกุล :พ.ต.ท.มนัสเวท  ทองอิ่ม
ตำแหน่ง : รอง ผกก.สส.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 4
โทร : 035-356-181

 


 


ยศ,ชื่อ,สกุล :พ.ต.ท.หญิง ช่อทิพย์ พุฒิศรี

ตำแหน่ง : สว.อก.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 51
โทร : 081-571-7341

 


 

ยศ,ชื่อ,สกุล : พ.ต.ท.สมนึก    เสงี่ยมงาม
ตำแหน่ง : สวป.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 21
โทร : 081-384-8282

 


 

ยศ,ชื่อ,สกุล : พ.ต.ท.ปัณณทัต    เศวตะทัต
ตำแหน่ง : สวป.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 22
โทร : 081-384-8282

 


 

 
ยศ,ชื่อ,สกุล : พ.ต.ต.พิภพ นาพุทรา
ตำแหน่ง : สวป.สภ.อุทัย
นามเรียกขาน : อุทัย 23
โทร : 080-070-7778

 


 

 
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

 
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

 
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 


 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

 

รอบันทึกรูปภาพ
ยศ,ชื่อ,สกุล :
ตำแหน่ง :
นามเรียกขาน :
โทร :

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:56 น.